16 hecta dự án Phức hợp nghỉ dưỡng tại Bãi Trường, Phú Quốc

0948.58.1879