Resort 2,6 hecta tại đường Lạc Long Quân, Thuận Qúy, Hàm Thuận Nam, Bình Thuận

230,000,000,000

0948.58.1879