Chuyển nhượng 132 ha huyện Bắc Bình, Bình Thuận, phù hợp dự án điện NLMT hoặc chăn nuôi

42,300,000,000

0948.58.1879